Адууны нийлүүлгийн өвчний түргэн оношлуур (ICT)

 12,000

Хэрэглэх заалт:
Адууны нийлүүлгийн өвчний түргэн оношлуур нь рекомбинант TqGM6r эсрэгтөрөгч ашигласан, эсрэгбием илрүүлэх иммунохроматографын тест(ИХТ) бөгөөд түргэн хугацаанд, тусгай багаж ашиглахгүйгээр ийлдэс судлалын шижилгээг хийх боломжтой оношлуур юм.

Зориулалт, хэрэглээ: Адууны нийлүүлгийн өвчний түргэн оношлуур нь T.equiperdum зүйлийн эгэл биетнээр үүсгэгдэн, үржлийн замаар дамжин халдварладаг ужиг халдварт өвчин болох адууны нийлүүлгийн өвчнийг ийлдэс судлалын аргаар оношлох зориулалттай болно.
Баталгаажуулалт: МЭҮФӨ-11.20-00232-18, Ашигтай загвар №20-0003284

Хаяг: Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн дэргэдэх “Bетбиотех” ХХК, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Зайсан.
Утас: 86800598

"Адууны нийлүүлгийн өвчний түргэн оношлуур (ICT)"-г Үнэлээрэй